Studio Malik stanowi interdyscyplinarną pracownię projektową wykonującą indywidualne projekty architektoniczne i wielobranżowe. Specjalizujemy się w projektowaniu infrastruktury technicznej w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych i grzewczych.
Zewnętrzna infrastruktura techniczna

sieci i przyłącza ciepłownicze

Zewnętrzna infrastruktura techniczna

sieci i przyłącza wodne, kanalizacyjne oraz gazowe

Instalacje wewnętrzne

instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacja, klimatyzacja

Instalacje wewnętrzne

kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe, kogeneracja

architektura

przebudowy i modernizacje budynków technicznych

architektura

indywidualne projekty budynków jednorodzinnych

Konserwacja zabytków

projektowanie w obiektach objętych ochroną konserwatorską

Konserwacja zabytków

wykonywanie dokumentacji ewidencyjnej zabytków architektury
i obiektów przemysłowych